Provincie Friesland
Fryske Nasjonale Partij
Christen Democratisch Appél
ChristenUnie
Gemeentebelangen Achtkarspelen
Partij van de Arbeid
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie