Provincie Drenthe
Progressief Westerveld
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
Partij van de Arbeid
Christen Democratisch Appél
Gemeentebelangen Westerveld
Duurzaam Sociaal Sportief Westerveld
STERK Westerveld