Provincie Drenthe
Gemeentebelangen
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
Christen Democratisch Appél
Partij van de Arbeid
Democraten '66
ChristenUnie
GroenLinks