Provincie Drenthe
Belangen Buitengebied Coevorden
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
Christen Democratisch Appél
Partij van de Arbeid
Progressief Accoord Coevorden
Democraten '66
Gemeentebelangen Coevorden